Taaltrainingen

Taaltrainingen

Door krapte op de arbeidsmarkt binnen de Nederlandse gezondheidszorg krijgt u bij de
werving en selectie van gekwalificeerd personeel steeds vaker te maken met anderstalige
kandidaten. Wellicht bent u zelf als anderstalige werkzaam in de Nederlandse
gezondheidszorg? Een taalbarrièrekan het succesvol functioneren en integreren in een
nieuwe werkomgeving in de weg staan.


Sofia College biedt een gespecialiseerd programma van taaltrainingen Nederlands voor
anderstalige werknemers in de gezondheidszorg. Deze trainingen worden op
individuelebasis of inkleine groepen collega’s uit hetzelfde werkveld gegeven. Daardoor
kunnen onze taaltrainers inspelen op de specifieke taalbehoeften en leerwensen die horen
bij de functie van de cursisten. Op deze wijze hebben wij met succes al veel deelnemers
voorbereid op en begeleid naar een baan als bijvoorbeeld medisch specialist, tandarts,
verpleegkundige of operatieassistent.Wij verzorgen ook taaltrainingen voor
zorgprofessionals die al langere tijd in Nederland werken. Hun kennis van het Nederlands
wordt in een maatwerktraining opgefrist en uitgebreid, rekening houdend met het
vakgebied.


In een training of workshop Schriftelijke Communicatie kan specifiek gefocust worden op
het geschreven werk van de cursist. Deze training is niet alleen bedoeld voor
anderstaligen, maar ook voor moedertaalsprekers en is gericht op een resultaatgerichte en
efficiënte schriftelijke communicatie met relaties, patiënten en collega’s.
Voor teams die hun communicatie willen professionaliseren bieden wij de cursus “Effectief
communiceren in het Nederlands”. De training is gericht op effectief mondeling
communiceren, overtuigend presenteren, constructief vergaderen en een heldere
communicatie met patiënten.


Wij garanderen hoogwaardige maatwerktrainingen voor de zorg, waarin onder andere de volgende onderdelen aan de orde kunnen komen:

 • opbouwen van grammaticale kennis;
 • uitbreiden van de vakspecifieke medische woordenschat;
 • communiceren met patiënten en hun betrokkenen;
 • effectief samenwerken in zorgteams;
 • onderhouden van contacten met leidinggevenden en collega’s;
 • begrijpen, opstellen en bijhouden van medische dossiers;
 • presenteren van patiëntenstatus en prognoses;
 • discussiëren over medische onderwerpen;
 • schrijven van medische teksten;
 • deelnemen aan vergaderingen of besprekingen;
 • culturele aspecten.


Wij trainen onder meer:

 • medisch specialisten;
 • operatieassistenten;
 • anesthesiemedewerkers;
 • orthodontisten;
 • tandartsen;
 • tandartsassistenten;
 • verpleegkundigen;
 • thuiszorgmedewerkers;
 • bejaardenverzorgers.


Schriftelijke Communicatie
Voor moedertaalsprekers en anderstalige zorgprofessionals die het Nederlands al op een hoog niveau beheersen is niet alleen zorginhoudelijke kennis, maar ook een efficiënte communicatie met collega’s, relaties en patiënten van groot belang. Voor hen organiseren wij trainingen en workshops Schriftelijke Communicatie.


In deze training kan een specifieke taalfunctie zoals het schrijven van resultaatgerichte emails centraal staan, maar ook opbouw, inhoud en stijl van zorgspecifieke tekstsoorten als patiëntinfomatiebrieven, behandelingsverslagen, zorgdossiers of overdrachtsrapporten.

Daarnaast wordt gericht op specifieke leerwensen van de cursist(en), die besproken worden in een intakegesprek. Wij vragen de cursisten daarom om voorbeeldteksten en zelfgeschreven materiaal van de werkplek. Zowel de voorbeeldteksten als eigen stukken worden geanalyseerd om een goed beeld te krijgen van het beoogde resultaat en van punten ter verbetering in de teksten van de cursist(en). Deze knelpunten vormen eveneens een uitgangspunt voor de schrijfvaardigheidstraining.


In een training kunnen de volgende punten aan bod komen en actief worden getraind:

 • kennismaken met de fasen van het schrijfproces;
 • opfrissen van (werkwoord)spelling;
 • interpunctie en aaneenschrijvingen;
 • indeling in alinea’s;
 • zinsconstructie;
 • lezersgericht schrijven (gebruik van synoniemen, verwijswoorden, signaalwoorden, vermijden van passief taalgebruik);
 • kort en bondig, maar helder formuleren.


Uw tijd is kostbaar en door onze intensieve en specifieke manier van trainen zijn gemiddeld vijf sessies van zes uur voldoende. Afhankelijk van uw agenda maken wij een planning voor een volledige week of meerdere sessies van gekozen dagen of weekenden.


Effectief communiceren in het Nederlands
De Nederlandse taal is meer dan het correct gebruiken van de grammatica. Regelmatig ontstaan misverstanden door onhandige communicatie. Niet alleen kunnen die misverstanden u tijd en geld kosten, ze kunnen ook het imago van uzelf en uw organisatie aantasten. Daarom is het essentieel om goed te communiceren in zakelijk verband. Daarom is het essentieel om professioneel te communiceren in zakelijk verband. Tijdens vergaderingen, presentaties, functioneringsgesprekken, maar ook in patiëntgesprekken. Onze training “Effectief communiceren in het Nederlands” zal geheel op maat op de behoeften van uw instelling worden afgestemd en kan uit de volgende onderdelen bestaan:


Zakelijk mondeling communiceren

 • Wees jezelf. Leer de taal consequent en authentiek gebruiken en de vorm afstemmen op de inhoud van je boodschap en de ontvanger.
 • Wees professioneel. Communiceer helder en zakelijk.
 • De eerste indruk telt. Train elevator pitches om jezelf en je organisatie in 1 minuut te kunnen verkopen.
 • Leef je in de ander in, maar houd het zakelijk. Ontwikkel je persoonlijke stijl in het overbrengen van slecht nieuws en het omgaan met weerstand bij patiënten en collega’s.
 • 1 + 1 = 3: ontdek hoe je meer uit je collega’s kunt halen door middel van constructieve communicatie en synergie.


Overtuigend presenteren

 • Trek de aandacht met behulp van je stem, houding en humor.
 • Houd de aandacht vast door kort en bondig te formuleren.
 • Hoe krijg je mensen in beweging? Leer succesvol een boodschap overbrengen.
 • Geen stress, maak het leuk: ontdek hoe je rustig en ontspannen kunt presenteren.


Constructief vergaderen

 • De ideale opbouw van een vergadering: vergader doelmatig en win tijd.
 • Wie doet wat? Leer delegeren en hoe je actiepunten zo concreet mogelijk maakt.
 • Toegeven of doorzetten? Hoe kun je overtuigend een standpunt beargumenteren en weerleggen.
 • Ontwikkel je persoonlijke effectieve stijl van informatie delen.

 

Externe communicatie

 • Leer misverstanden te voorkomen.
 • Train jezelf in het kort en bondig formuleren.
 • Waar zit mijn doelgroep op te wachten? Leer lezersgericht schrijven.
 • Hoe hoort het eigenlijk? Wat is de ideale opmaak van zakelijke e-mails en brieven.

Meer informatie

Vul het onderstaande formulier in indien u vragen heeft omtrent de taaltraining.

 
 
 
 
 

Trainingsvormen

Nederlands voor de gezondheidszorg biedt u diverse trainingen voor medisch personeel, afhankelijk van het aantal medewerkers, hun instapniveau, het te bereiken doel en de beschikbare tijd. Al onze trainingen zijn maatwerk, praktijkgericht en afgestemd op het instapniveau van de cursisten en de behoeften en wensen van de organisatie.


Wij bieden trainingen voor medisch personeel op ieder niveau. Van beginners die nog geen enkele kennis hebben van het Nederlands tot medewerkers die zich al goed in het Nederlands kunnen uitdrukken; wij stemmen onze leerprogramma’s af op uw specifieke wensen en behoeften.


Wij bieden alle trainingen tijdens kantooruren aan, maar desgewenst ook in de avonduren en in het weekeinde. U kunt deze taaltrainingen volgen op onze trainingslocatie in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag of op uw locatie in heel Nederland of in het buitenland.


Tarieven

Aangezien elke taaltraining maatwerk is hanteren wij geen standaardtarieven. Onze prijzen zijn afhankelijk van onderstaande factoren:

 • het aantal cursisten;
 • het aantal trainingsuren;
 • uw individuele wensen.


Na een gesprek stellen wij een vrijblijvende offerte voor u op met een transparant overzicht van de kosten. Onze trainingen zijn geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) en mogen vrij van BTW worden aangeboden.

Wij verzorgen deze cursussen op onze locaties in Rijswijk of op uw locatie in heel Nederland of in het buitenland. Voorafgaand aan het vertrek naar Nederland kan de training desgewenst worden afgesloten met een eindtoets.

Flexibele taaltrainingen


Flexibele taaltrainingen zijn geschikt voor medewerkers uit de gezondheidszorg die niet veel tijd ter beschikking hebben. Op met u af te spreken tijdstippen worden trainingen van twee à drie uur gegeven.

Semi-intensieve taaltrainingen


Tijdens een semi-intensieve taaltraining volgt de cursisten een aantal hele trainingsdagen, die verspreid over een aantal weken worden gegeven. Deze vorm wordt aanbevolen voor cursisten voor wie de flexibele training te langzaam gaat en die in bepaalde periodes meer tijd voor hun taaltraining kunnen vrijmaken.

Intensieve taaltrainingen


Bij de intensieve taaltraining hebben de deelnemers gedurende één of meerdere weken hele dagen les. Deze vorm is geschikt voor cursisten die snel hun kennis van het Nederlands op een hoger niveau moeten brengen en die gemotiveerd zijn om enige tijd (bijna) fulltime met de taal bezig te zijn.

Taaltrainingen

Door krapte op de arbeidsmarkt binnen de Nederlandse gezondheidszorg krijgt u bij de
werving en selectie van gekwalificeerd personeel steeds vaker te maken met anderstalige
kandidaten. Wellicht bent u zelf als anderstalige werkzaam in de Nederlandse
gezondheidszorg? Een taalbarrièrekan het succesvol functioneren en integreren in een
nieuwe werkomgeving in de weg staan.


Sofia College biedt een gespecialiseerd programma van taaltrainingen Nederlands voor
anderstalige werknemers in de gezondheidszorg. Deze trainingen worden op
individuelebasis of inkleine groepen collega’s uit hetzelfde werkveld gegeven. Daardoor
kunnen onze taaltrainers inspelen op de specifieke taalbehoeften en leerwensen die horen
bij de functie van de cursisten. Op deze wijze hebben wij met succes al veel deelnemers
voorbereid op en begeleid naar een baan als bijvoorbeeld medisch specialist, tandarts,
verpleegkundige of operatieassistent.Wij verzorgen ook taaltrainingen voor
zorgprofessionals die al langere tijd in Nederland werken. Hun kennis van het Nederlands
wordt in een maatwerktraining opgefrist en uitgebreid, rekening houdend met het
vakgebied.


In een training of workshop Schriftelijke Communicatie kan specifiek gefocust worden op
het geschreven werk van de cursist. Deze training is niet alleen bedoeld voor
anderstaligen, maar ook voor moedertaalsprekers en is gericht op een resultaatgerichte en
efficiënte schriftelijke communicatie met relaties, patiënten en collega’s.
Voor teams die hun communicatie willen professionaliseren bieden wij de cursus “Effectief
communiceren in het Nederlands”. De training is gericht op effectief mondeling
communiceren, overtuigend presenteren, constructief vergaderen en een heldere
communicatie met patiënten.


Wij garanderen hoogwaardige maatwerktrainingen voor de zorg, waarin onder andere de volgende onderdelen aan de orde kunnen komen:

 • opbouwen van grammaticale kennis;
 • uitbreiden van de vakspecifieke medische woordenschat;
 • communiceren met patiënten en hun betrokkenen;
 • effectief samenwerken in zorgteams;
 • onderhouden van contacten met leidinggevenden en collega’s;
 • begrijpen, opstellen en bijhouden van medische dossiers;
 • presenteren van patiëntenstatus en prognoses;
 • discussiëren over medische onderwerpen;
 • schrijven van medische teksten;
 • deelnemen aan vergaderingen of besprekingen;
 • culturele aspecten.


Wij trainen onder meer:

 • medisch specialisten;
 • operatieassistenten;
 • anesthesiemedewerkers;
 • orthodontisten;
 • tandartsen;
 • tandartsassistenten;
 • verpleegkundigen;
 • thuiszorgmedewerkers;
 • bejaardenverzorgers.


Schriftelijke Communicatie
Voor moedertaalsprekers en anderstalige zorgprofessionals die het Nederlands al op een hoog niveau beheersen is niet alleen zorginhoudelijke kennis, maar ook een efficiënte communicatie met collega’s, relaties en patiënten van groot belang. Voor hen organiseren wij trainingen en workshops Schriftelijke Communicatie.


In deze training kan een specifieke taalfunctie zoals het schrijven van resultaatgerichte emails centraal staan, maar ook opbouw, inhoud en stijl van zorgspecifieke tekstsoorten als patiëntinfomatiebrieven, behandelingsverslagen, zorgdossiers of overdrachtsrapporten.

Daarnaast wordt gericht op specifieke leerwensen van de cursist(en), die besproken worden in een intakegesprek. Wij vragen de cursisten daarom om voorbeeldteksten en zelfgeschreven materiaal van de werkplek. Zowel de voorbeeldteksten als eigen stukken worden geanalyseerd om een goed beeld te krijgen van het beoogde resultaat en van punten ter verbetering in de teksten van de cursist(en). Deze knelpunten vormen eveneens een uitgangspunt voor de schrijfvaardigheidstraining.


In een training kunnen de volgende punten aan bod komen en actief worden getraind:

 • kennismaken met de fasen van het schrijfproces;
 • opfrissen van (werkwoord)spelling;
 • interpunctie en aaneenschrijvingen;
 • indeling in alinea’s;
 • zinsconstructie;
 • lezersgericht schrijven (gebruik van synoniemen, verwijswoorden, signaalwoorden, vermijden van passief taalgebruik);
 • kort en bondig, maar helder formuleren.


Uw tijd is kostbaar en door onze intensieve en specifieke manier van trainen zijn gemiddeld vijf sessies van zes uur voldoende. Afhankelijk van uw agenda maken wij een planning voor een volledige week of meerdere sessies van gekozen dagen of weekenden.


Effectief communiceren in het Nederlands
De Nederlandse taal is meer dan het correct gebruiken van de grammatica. Regelmatig ontstaan misverstanden door onhandige communicatie. Niet alleen kunnen die misverstanden u tijd en geld kosten, ze kunnen ook het imago van uzelf en uw organisatie aantasten. Daarom is het essentieel om goed te communiceren in zakelijk verband. Daarom is het essentieel om professioneel te communiceren in zakelijk verband. Tijdens vergaderingen, presentaties, functioneringsgesprekken, maar ook in patiëntgesprekken. Onze training “Effectief communiceren in het Nederlands” zal geheel op maat op de behoeften van uw instelling worden afgestemd en kan uit de volgende onderdelen bestaan:


Zakelijk mondeling communiceren

 • Wees jezelf. Leer de taal consequent en authentiek gebruiken en de vorm afstemmen op de inhoud van je boodschap en de ontvanger.
 • Wees professioneel. Communiceer helder en zakelijk.
 • De eerste indruk telt. Train elevator pitches om jezelf en je organisatie in 1 minuut te kunnen verkopen.
 • Leef je in de ander in, maar houd het zakelijk. Ontwikkel je persoonlijke stijl in het overbrengen van slecht nieuws en het omgaan met weerstand bij patiënten en collega’s.
 • 1 + 1 = 3: ontdek hoe je meer uit je collega’s kunt halen door middel van constructieve communicatie en synergie.


Overtuigend presenteren

 • Trek de aandacht met behulp van je stem, houding en humor.
 • Houd de aandacht vast door kort en bondig te formuleren.
 • Hoe krijg je mensen in beweging? Leer succesvol een boodschap overbrengen.
 • Geen stress, maak het leuk: ontdek hoe je rustig en ontspannen kunt presenteren.


Constructief vergaderen

 • De ideale opbouw van een vergadering: vergader doelmatig en win tijd.
 • Wie doet wat? Leer delegeren en hoe je actiepunten zo concreet mogelijk maakt.
 • Toegeven of doorzetten? Hoe kun je overtuigend een standpunt beargumenteren en weerleggen.
 • Ontwikkel je persoonlijke effectieve stijl van informatie delen.

 

Externe communicatie

 • Leer misverstanden te voorkomen.
 • Train jezelf in het kort en bondig formuleren.
 • Waar zit mijn doelgroep op te wachten? Leer lezersgericht schrijven.
 • Hoe hoort het eigenlijk? Wat is de ideale opmaak van zakelijke e-mails en brieven.

Meer informatie

Vul het onderstaande formulier in indien u vragen heeft omtrent de taaltraining.

Trainingsvormen

Nederlands voor de gezondheidszorg biedt u diverse trainingen voor medisch personeel, afhankelijk van het aantal medewerkers, hun instapniveau, het te bereiken doel en de beschikbare tijd. Al onze trainingen zijn maatwerk, praktijkgericht en afgestemd op het instapniveau van de cursisten en de behoeften en wensen van de organisatie.


Wij bieden trainingen voor medisch personeel op ieder niveau. Van beginners die nog geen enkele kennis hebben van het Nederlands tot medewerkers die zich al goed in het Nederlands kunnen uitdrukken; wij stemmen onze leerprogramma’s af op uw specifieke wensen en behoeften.


Wij bieden alle trainingen tijdens kantooruren aan, maar desgewenst ook in de avonduren en in het weekeinde. U kunt deze taaltrainingen volgen op onze trainingslocatie in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag of op uw locatie in heel Nederland of in het buitenland.


Tarieven

Aangezien elke taaltraining maatwerk is hanteren wij geen standaardtarieven. Onze prijzen zijn afhankelijk van onderstaande factoren:

 • het aantal cursisten;
 • het aantal trainingsuren;
 • uw individuele wensen.


Na een gesprek stellen wij een vrijblijvende offerte voor u op met een transparant overzicht van de kosten. Onze trainingen zijn geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) en mogen vrij van BTW worden aangeboden.

Wij verzorgen deze cursussen op onze locaties in Rijswijk of op uw locatie in heel Nederland of in het buitenland. Voorafgaand aan het vertrek naar Nederland kan de training desgewenst worden afgesloten met een eindtoets.

Flexibele taaltrainingen


Flexibele taaltrainingen zijn geschikt voor medewerkers uit de gezondheidszorg die niet veel tijd ter beschikking hebben. Op met u af te spreken tijdstippen worden trainingen van twee à drie uur gegeven.

Semi-intensieve taaltrainingen


Tijdens een semi-intensieve taaltraining volgt de cursisten een aantal hele trainingsdagen, die verspreid over een aantal weken worden gegeven. Deze vorm wordt aanbevolen voor cursisten voor wie de flexibele training te langzaam gaat en die in bepaalde periodes meer tijd voor hun taaltraining kunnen vrijmaken.

Intensieve taaltrainingen


Bij de intensieve taaltraining hebben de deelnemers gedurende één of meerdere weken hele dagen les. Deze vorm is geschikt voor cursisten die snel hun kennis van het Nederlands op een hoger niveau moeten brengen en die gemotiveerd zijn om enige tijd (bijna) fulltime met de taal bezig te zijn.