Zorg

ONZE BIJSCHOLINGEN in de ZORG


Diabetes Basics


Naar schatting hebben 1,2 miljoen Nederlanders diabetes. Verpleegkundigen en verzorgenden komen regelmatig in contact met patiënten die kampen met diabetes... Kennis over Diabetes in de zorg is dus noodzakelijk

BIG Herregistratie voor verpleegkundigen


Voor het aanvragen van een herregistratie als verpleegkundige in het landelijk BIG-register moet je voldoen aan een werkervaringseis. Je moet in een periode van vijf jaar minimaal 2080 uur als verpleegkundige werkzaam zijn geweest. Voldoe je niet aan deze eis dan kun je je alsnog herregistreren wanneer je slaagt voor het landelijk examen BIG Herregistratie Verpleegkundige.

Helpende 2 Plus


Met de bijscholing Helpende Zorg en Welzijn (HZW) Plus maak je als Helpende 2 een belangrijke tussenstap richting je mbo-opleiding niveau 3. Met jouw specialisme als Helpende 2 kan én mag jij meer doen. Dit betekent onder meer dat je medicatie kan verstrekken aan zorgvragers. De bijscholing Helpende 2 Plus geeft een belangrijke verrijking en verdieping aan je diploma Helpende Zorg en Welzijn 2. 

Tiltechnieken en werken met tilliften


Als zorgverlener in de zorg is het belangrijk dat je iets weet over houding en beweging en welke afwijkingen kunnen ontstaan bij een verandering in mobiliteit.

Na deze bijscholing gebruik jij een tillift zoals het hoort. Je minimaliseert de kans op onnodig letsel bij jouw cliënt, maar voorkomt ook fysieke overbelasting bij jezelf.

Zwachtelen / Compressietherapie


Een van de meest toegepaste behandelmethodes bij oedeem van het onderbeen bij veneuze insufficiëntie is ambulante compressie therapie (ACT) met gebruik van korte rek zwachtels...


Declareren en verantwoorden in de huisartsenpraktijk.


De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakt de regels en de tariefbeschikkingen. Deze regels zijn vaak complex. Ook veranderen deze spelregels jaarlijks.


Het niet goed naleven van deze spelregels kan een behoorlijke impact hebben op de bedrijfsvoering van de huisartsenpraktijk. Bijscholing is dus belangrijk!

De 7-Pack training


Na deelname aan deze cursus is jouw theoretische kennis over deze handelingen up to date.


Je hebt tijdens de praktijktraining in onze SkillsLab aangetoond dat je in staat bent om de handelingen op de voorgeschreven manier uit te voeren. Je reflecteert je eigen handelen en benoemt jouw sterke- en verbeterpunten.

Voorbehouden en Risicovolle handelingen (13 handelingen)


Verzorgenden en verpleegkundigen, die bevoegd zijn om risicovolle handelingen uit te voeren, beschikken over actuele kennis en bekwaam zijn en blijven in de uitvoering van de voorbehouden en risicovolle handelingen. Door scholing en oefenen tijdens de scholing word (blijf) je bevoegd. Door te oefenen in de praktijk word (blijf) je bekwaam.

Acute Wondzorg


Als zorgverlener kom je bijna dagelijks in aanraking met wonden. Het verzorgen van deze wonden vereist veel kennis van jou als professional en patiënten verwachten  dat ze de best mogelijke zorg krijgen om de wonden te laten genezen. Deze cursus is o.a. bedoeld voor verpleegkundigen, doktersassistenten, praktijkondersteuners en verzorgenden. 

Uitgebreide EHBO Rode Kruis cursus
Baby's, Kinderen en Volwassenen


Online + klassikaal

Je leert hoe je iemand in veiligheid brengt, hoe je de situatie beoordeelt, welke hulpdiensten je moet alarmeren en hoe je EHBO verleent. Na het volgen van deze training en het afronden van de e-learning modules krijg je een Europees erkend Rode Kruis EHBO-certificaat (2 jaar geldig). Dit certificaat is goedgekeurd door de Rijksoverheid binnen de Regeling Wet kinderopvang.

Persoonlijke Verzorging


De cursus Persoonlijke Verzorging is een ééndaagse cursus ontwikkeld om de persoonlijke verzorging  te leren.


De cursus Persoonlijke Verzorging en ADL is een ééndaagse cursus ontwikkeld om de persoonlijke verzorging en ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) te leren.