De 7-Pack training

De 7-Pack training

De 7-Pack van het Sofia College is een pakket van zeven voorbehouden en risicovolle handelingen. Op de dag van de cursus worden de volgende handelingen behandeld;

1.  Glucose meten
- Het uitvoeren van de vingerprik
- Het gebruik van de bloedglucosemeter
- Het correct noteren van de gevonden waarden

2, Insuline toedienen
- Injecteren met een insulinepen en met insuline spuiten volgens het landelijke Vilans protocol

3. Verblijfskatheter inbrengen man en vrouw
- Eenmalig katheteriseren man
- Verblijfskatheter inbrengen bij vrouw
- Suprapubisch verwisselen
- Probleemoplossend werken

4. Blaasspoelen vrouw en man
- Spoelen van een katheter en/of blaas vrouw
- Spoelen van een katheter en/of blaas man
- Belangrijke aandachtspunten
- Problemen en complicaties

5. Suprapubische katheter verzorgen, verwisselen en verwijderen
- Toepassing suprapubische katheterisatie
- Verzorgen, verwisselen en verwijderen van een suprapubische katheter 
- Belangrijke aandachtspunten 
- Problemen en complicaties

6. Intramusculair en subcutaan injecteren
- Subcutaan injecteren (loodrecht/ huidplooi)
- Intramusculair (loodrecht/rangeer)
- Indicaties, contra-indicaties en complicaties van injecteren
- Kennis van de injectiegebieden en de max. hoeveelheid ml per gebied


7. Vlindernaald plaatsen: Saf-T-Intima
Inbrengen vlindernaald Saf-T-Intima

In het kort:

Doelstelling van de 7-Pack
Na deelname aan deze cursus is jouw theoretische kennis over deze handelingen up to date. Je hebt tijdens de praktijktraining in onze SkillsLab aangetoond dat je in staat bent om de handelingen op de voorgeschreven manier uit te voeren. Je reflecteert je eigen handelen en benoemt jouw sterke- en verbeterpunten.


 • Glucose meten
 • Insuline toedienen
 • Verblijfskatheter inbrengen
 • Blaasspoelen
 • Suprapubische katheter verzorgen
 • Intramusculair en subcutaan injecteren
 • Vlindernaald plaatsen


Doelgroep: vanaf niveau VIG (3)


1 lesdag van 10.00 tot 13.00

 

Maximaal aantal deelnemers: 12

Kosten: € 140,00


Accreditatie:  3 PE punten


Prijs is inclusief:

 • Koffie / thee / snacks
 • Lunch
 • Certificaat
 • Parkeerplaats
 • Lesmateriaal