BIG Herregistratie

BIG Herregistratie voor verpleegkundigen

Voor het aanvragen van een herregistratie als verpleegkundige in het landelijk BIG-register moet je voldoen aan een werkervaringseis. Je moet in een periode van vijf jaar minimaal 2080 uur als verpleegkundige werkzaam zijn geweest. Voldoe je niet aan deze eis dan kun je je alsnog herregistreren wanneer je slaagt voor het landelijk examen BIG Herregistratie Verpleegkundige.


Op de website van de overheid vind je meer informatie over de BIG herregistratie: https://www.bigregister.nl/


De training BIG Herregistratie voor verpleegkundigen is nodig voor je (her)registratie in het BIG-register. Het scholingstraject van de BIG Herregistratie is verdeeld in verschillende modules.


Sofia College heeft een training BIG Herregistratie voor verpleegkundigen ontwikkeld. Hiermee kun je je optimaal voorbereiden op dit landelijke examen. In de training komen de kerncompetenties en vaardigheden aan bod die ook getoetst worden in het landelijk examen.


Voor wie?

4 (mbo) of niveau 5 (hbo) én je niet voldoet aan de aantoonbaar gewerkte uren eis van 2080 praktijkuren in 5 jaar.


De nieuwe BIG Herregistratie bestaat uit drie onderdelen:

 1. De examentraining BIG herregistratie theorie bereidt je voor op het kennisexamen.
 2. De vaardigheidstraining bereidt je voor op de praktijktoets ‘Verpleegkundige Vaardigheden’.
 3. De examentraining BIG herregistratie Klinisch Redeneren bereidt je voor op het mondeling examen waarbij je moet laten zien dat je de theorie in de praktijk kunt toepassen.

In het kort:

De cursus is verdeeld over 2 dagen:


De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Injecteren; subcutaan, intramusculair en insuline spuiten, medicatie toedienen
 • Perifeer infuus; aanprikken, klaarmaken systeem, vloeistoffen toedienen
 • Voedingssondes; inbrengen NM-sonde, toedienen voeding, verzorgen PEG
 • Blaaskatheterisatie; inbrengen M/V;
 • Blaasspoelen, SP verzorgen
 • Hechtingen en tampons verwijderen;
 • ACT zwachtelen
 • Medisch rekenen


BIG Klinisch Redeneren

Je gaat je met een casus oriënteren op de situatie. Het is de bedoeling dat je de situatie van de patiënt overziet. Je beoordeelt daarna het (Klinische) beeld van de patiënt.

 

Lesdag 1: van 10:00u tot 16:00u

Lesdag 2: van 10:00u tot 16:00u

 

Maximaal aantal deelnemers: 12

Kosten: € 750,00


Accreditatie:  niet van toepassing