Industrie & Bouw

ONZE BIJSCHOLINGEN in de INDUSTRIE & BOUW & INFRA


Veilig werken langs de weg


Wegwerkzaamheden kunnen gevaarlijke situaties opleveren voor zowel weggebruikers als wegwerkers. Zo gebeuren er op rijkswegen relatief veel ongelukken bij werk in uitvoering.  Het is daarom belangrijk dat medewerkers de regels kennen om veilig op wegen te kunnen werken.


Werkbegeleiding


Werkbegeleiding is een waardevol instrument om lerenden te begeleiden in hun leerproces en hun ontwikkeling tot professional.


Een goede werkbegeleider speelt in op het leerproces van de lerende en creëert een veilige leeromgeving, waarin de lerende hij of zij alle ruimte heeft om zich te ontwikkelen.

Klantenservice en Klachtenmanagement

 

Klachten van klanten worden meestal geassocieerd met ‘lastig gedoe’, terwijl  eigenlijk hand in hand gaat met product- en dienstverbetering.


Door een goede afhandeling van klachten win je het vertrouwen van de klant en krijgt jouw organisatie een betere reputatie.